หมวด รำเดี่ยว
ปันหยีแต่งตัว

การแสดงชุด ปันหยีแต่งตัว


เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย นำมาเรียบเรียงโดยอาจารย์มนตรี ตราโมท ผู้บรรจุเพลง และท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนีย์ เป็นผู้คิดท่ารำ


ปันหยีแต่งตัว นาฏสัมพันธ์ รับจัดการแสดง นาฏศิลป์ไทย


ปันหยีแต่งตัว อยู่ในการแสดงละครในเรื่อง อิเหนา ตอนประสันตาต่อนก เนื้อหากล่าวถึงอิเหนา ปลอมองค์เป็นปันหยี หรือโจรป่า ออกประพาสป่า ด้วยหวังจะไปหานางจินตรา ยังเมืองหมันหยา ขณะที่พักไพร่พลอยู่ ณ เชิงเขามลาปีนั้น ประสันตาพี่เลี้ยง ได้ชวนบรรดานักเลงนก ออกไปต่อนกเขาเล่น จนล่วงล้ำเข้าไปถึงใกล้ทัพของ ระตูบุศสิหนา ทำให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทกับไพร่พลของระตูบุศสิหนา ระตูบุศสิหนาจึงโกรธแค้นและสั่งยกกองทัพ เพื่อมุ่งหวังมาสังหารประสันตา อิเหนาทรงทราบเรื่อง ว่าต้นเหตุมาจากประสันตา


ปันหยีแต่งตัว นาฏสัมพันธ์ รับจัดการแสดง นาฏศิลป์ไทย


ด้วยทรงห่างจากการประลองยุทธ์มาเป็นเวลานาน จึงคิดจะออกไปประลองฝีมือกับระตูบุศสิหนา ทรงมีบัญชาให้ประสันตา เตรียมทัพและนำทัพออกไปต่อสู้ ก่อนที่พระองค์จะออกทัพ องค์ปันหยีได้มีการรำลงสรง แต่งองค์ทรงเครื่อง เพื่อเตรียมออกรบกับระตูบุศสิหนา และเพื่อเป็นศิริมงคลก่อนการสู้รบ การรำลงสรงโทน เป็นการรำที่แสดงท่าทาง อาบน้ำและแต่งตัว ของตัวละคร ใช้แสดงบทในเวลาก่อนออกรบ โดยมีบทร้องบรรยายลักษณะ เครื่องแต่งกายของตัวละคร เป็นลักษณะการรำแบบอวดฝีมือมีลีลาท่ารำที่สง่างาม และนุ่มนวลตามแบบละครในผู้แสดง 1, 3 คน


โอกาศที่ใช้แสดง


ชมแล้ว [ 5908 ] 02 ต.ค. 60 13:24


กลับ