8 สิงหาคม 2562 โรงแรม Kantary 304 จังหวัดปราจีนบุรี