หมวด เบ็ดเตล็ด
ระบำนพรัตน์
ทีมา(http://kanchanapisek.or.th/kp6/home.htm)

ระบำนพรัตน์

อัญมณีที่มีค่าและเป็นสิริมงคลแก่ผู้ประดับ คือ นพรัตน์อันประกอบด้วยมณี ๙ ชนิด คือเพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน นิล มุกดาหาร เพทาย และไพฑูรย์ อาจารย์ทางนาฏศิลป์จึงคิดนำสีของอัญมณีทั้ง ๙ ชนิด มาคิดประดิษฐ์เป็นเครื่องแต่งกายผู้แสดงพร้อมทั้งแต่งบทร้อง ทำนองเพลง บรรยายคุณประโยชน์ของอัญมณีแต่ละชนิด โดยผู้แสดงที่แต่งกายตามสีอัญมณีนั้น ๆ รำไปตามบทร้องและทำนองเพลง ระบำชุดนี้ นอกจากจะงดงามในลีลาท่ารำแล้วยังเสริมความรู้เรื่องอัญมณีทั้ง ๙ ชนิด ที่เรียกว่าระบำนพรัตน์ไว้ในการแสดงละครนอก เรื่องสุวรรณหงส์ ตอนชมถ้ำระบำนพรัตน์ นาฏสัมพันธ์ รับจัดการแสดง นาฏศิลป์ไทย
รัตนคูหากายสิทธิ์ล้วนวิจิตรนวรัตน์จรัสฉาย
แสงมณีสีวามอร่ามพรายเป็นเลื่อมลายแลสลับระยับตา
อันเพชรดีสีขาวรุ้งพราวเพริศสุดประเสริฐแสงสีวิเลขา
ใครประดับเพชรดีมีราคาเรืองเดชานุภาพด้วยดวงมณี
ทับทิมแท้แลดูแดงอร่ามแสงแวววามแจ่มจรัสรัศมี
กำจัดปวงโรคาพยาธีพูนทวีสินทรัพย์นับอนันต์
มรกตสดขจีสีเขียวขำแสงงามล้ำเลอเลิศประเสริฐสรรพ์
ประดับกันเขี้ยวงาสารพันคุ้มภยันตรายถ้วนมวลพาลา
อันมณีสีเหลืองเรืองวิรุจน์นี้คือบุษราคัมเลิศล้ำค่า
เป็นอาภรณ์พูนสวัสดิ์วัฒนาชนม์พรรษายืนดำรงคงนิรันดร์
แก้วโกเมนแดงก่ำน้ำใสสดแสนงามงดรูจีแสงสีสรรพ์
ผู้ประดับรับเคารพอภิวันทน์ประชานันต์นับถือเลื่องลือนาม
นิลกาฬน้ำเงินก่ำล้ำหมอกเมฆรุจิเรขรุ่งโรจน์โชติอร่าม
อำนวยสรรพ์สุขารมณ์อภิรามสิ่งดีงามหลามหลั่งสะพรั่งมา
สีขาวหม่นหมอกมัวสลัวแสงบอกแสดงมุกดาหารตระการสง่า
ดลขจัดสัตว์ร้ายพ่ายเดชาอสรพิษนานาล่าหลีกไกล
แก้วเพทายพรายแสงสีแดงเรื่อพรรณอะเคื้อลำยองผุดผ่องใส
นำศิริมงคลดลโชคชัยกำจัดภัยผองอุบาทว์ให้คลาดคลาย
แก้วไพฑูรย์ขุ่นฉวีสีไม้ไผ่สังวาลไหมสาแหรกผ่านประสานสาย
บันดาลชัยชนะหมู่ศัตรูร้ายแผ่กำจายเสน่ห์ติดจับจิตเอย

เพลงสุรินทราหู

สีขาวผ่อง (เพชรดี)
ทับทิมสี (มณีแดง)
เขียวใสแสง มรกต
เหลืองใสสด บุษราคัม
แดงแก่กำ โกเมนเอก
สีหมอกเมฆ นิลกาฬ
มุกดาหาร หมอกมัว
แดงสลัว เพทาย
สังวารสาย (ไพฑูรย์)
เจิดจำรูญ นพรัตน์
อวยสวัสดิ ดิภาพล้น
ปวงวิบัติ ขจัดพ้น
ผ่านร้าย กลายดีระบำนพรัตน์ นาฏสัมพันธ์ รับจัดการแสดง นาฏศิลป์ไทย

โอกาศที่ใช้แสดง


ชมแล้ว [ 10254 ] 19 ก.พ. 53 08:57


กลับ