หมวด ระบำ-ละคร
ระบำกฤษดาภินิหาร
ระบำกฤษดาภินิหาร

เป็นระบำเทพบุตรนางฟ้าอีกชุดหนึ่งในละครเรื่องเกียติศักดิ์ของไทย ซึ่งกรมศิลปกรนำออกแสดงเมื่อ พ.ศ. 2486 บทร้องกล่าวถึงเทพบุตรนางฟ้า เมื่อทราบถึงกฤษดาภินิหารของชาติไทยในสมัยนั้นแล้วก็บังเกิดความชื่นชมโสมนัส ชวนกันแซ่ซ้องสาธุการ ขับรำระบำกันอย่างรื่นเริงสนุกสนานและโปรยดอกไม้อวยชัยให้พรแก่เมืองไทยด้วยความยินดี ผู้แต่บทร้อง สุดา บุษปฤกษ์ ผู้ประดิษฐ์คิดท่ารำคือ คุณครูลมุล ยมะคุปต์ ร่วมคิดท่ารำ กับหม่อมต่วน ภัทรนาวิก เพื่อใช้ประกอบการแสดงละครเกียติศักดิ์ของไทยระบำกฤดาภินิหาร นาฏสัมพันธ์ รับจัดการแสดง นาฏศิลป์ไทย
เนื้อเพลง

ปี่พาทย์ทำเพลงรัวดึกดำบรรพ์
ร้องครวญหา

ปราโมทย์แสน องค์อัปสรอมแมนแดนสวรรค์
ยินดีกฤษดาภินิหารมหัศจรรย์ เกียติไทยลั่นลือเลื่องเรืองรูจี
ต่างเต็มตื้นชื่นชมโสมนัส โอษฐ์เอื้อนอรรถอวยพรสุนทรศรี
แจ้วจำเรียงเสียงเพลงสดุดี ดนตรีรี่เรื่อยประโคมประโลมลาน
แล้วลีลาศเริงรำระบำร่าย กรกรีดกรายโปรยมาลีสีประสาน
พรมน้ำทิพย์ปรุงปนสุคนธาร จักรวาลฉ่ำชื่นรื่นรมย์ครันระบำกฤดาภินิหาร นาฏสัมพันธ์ รับจัดการแสดง นาฏศิลป์ไทย

โอกาศที่ใช้แสดง


ชมแล้ว [ 11397 ] 19 ก.พ. 53 09:28


กลับ