หมวด ระบำ-ละคร
ระบำพรหมาสตร์
ระบำพรหมาสตร์

ระบำหน้าช้าง หรือ ระบำพรหมาสตร์ เป็นเพลงระบำซึ่งแทรกอยู่ในบทคอนเสิร์ต เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนอินทรชิตแผลงศรพรหมาศ (ตัวสะกดตามหนังสือชุมนุมบทละคอนและบทคอนเสิร์ต, 2506) นิพนธ์โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ เดิมใช้เป็นเพลงขับร้องในบทคอนเสิร์ต ยังมิได้มีการบรรจุท่ารำประกอบ ใช้ขับร้องด้วยเพลงสร้อยสน บทร้องมีความคล้ายคลึงกับบทระบำใหญ่หรือระบำสี่บท ต่อมาเมื่อบทคอนเสิตนี้ได้รับความนิยมมากเข้า จึงได้นำมาทำเป็นการแสดงโขน โดยยึดเอาเพลงที่สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมพระยานริศฯ ทรงนิพนธ์ไว้เป็นแกน แล้วแทรกหน้าพาทย์ กับทั้งคำพากย์เข้าไว้ เรียกชื่อโขนตอนนี้ว่า "ศึกพรหมาสตร์" ที่เรียกว่าระบำหน้าช้างนั้นระบำพรหมมาตร์ นาฏสัมพันธ์ รับจัดการแสดง นาฏศิลป์ไทย

เพราะแต่เดิมไม่มีชื่อระบำนี้ เป็นระบำของเหล่าเทพบุตรนางฟ้าแปลง ที่รำนำขบวนของอินทรชิดที่แปลงเป็นพระอินทร์มาลวงพระลักษมณ์ให้ทำศึก เทพบุตรนางฟ้านี้ต้องรำนำหน้าช้างทรงของพระอินทร์ จึงเป็นเหตุให้มีชื่อเรียกกันติดปากต่อมาว่า "ระบำหน้าช้าง"ระบำพรหมมาตร์ นาฏสัมพันธ์ รับจัดการแสดง นาฏศิลป์ไทย


เนื้อ เพลง (ร้องสร้อยสน)

ต่างจับระบำรำฟ้อน ทอดกรกรีดกรายซ้ายขวา
ร่ายเรียงเคียงคมประสมตา เลี้ยวไล่ไขว่คว้าเป็นท่าทาง
ซ้อนจังหวะประเท้าเคล่าคล่องเลี้ยวลอดสอดคล้องไปตามหว่าง
วงเวียนเหียนหันกั้นกาง เป็นคู่คู่อยู่กลางอัมพร

ปี่พาทย์ทำเพลงเร็ว- ลา


โอกาศที่ใช้แสดง


ชมแล้ว [ 16871 ] 19 ก.พ. 53 09:54


กลับ