หมวด รำเดี่ยว
ฉุยฉายยอพระกลิ่น
ฉุยฉายยอพระกลิ่น อยู่ในละครดึกดำบรรพ์เรื่องมณีพิชัยบทพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เรื่องราวในตอนนี้มีอยู่ว่า พระมณีพิชัยจะต้องไปเป็นข้ารับใช้เจ้าพราหมณ์ ซึ่งที่แท้ก็คือนางยอพระกลิ่น


ฉุยฉายยอพระกลิ่น นาฏสัมพันธ์ รับจัดการแสดง นาฏศิลป์ไทย
ผู้เป็นมเหสีปลอมตัวมา เจ้าพราหมณ์นึกสงสารพระมณีพิชัยจึงออกอุบายว่าจะไปป่า และจะให้น้องสาวมาอยู่เป็นเพื่อน เมื่อสั่งเสร็จแล้วเจ้าพราหมณ์ก็ลงจากศาลา หลบไปปลอมตัวกลับเป็นยอพระกลิ่นตามเดิม


ฉุยฉายยอพระกลิ่น นาฏสัมพันธ์ รับจัดการแสดง นาฏศิลป์ไทย

โอกาศที่ใช้แสดง


ชมแล้ว [ 5850 ] 16 ก.พ. 53 22:51


กลับ