หมวด การแสดงโขน
ระบำอสุรพงษ์
ระบำอสุรพงษ์


เป็นการแสดงระบำของพญายักษ์สิบตน ได้แก่

1. สหัสเดชะ

2. ไมยราพ

3. มังกรกัณฐ์

4. แสงอาทิตย์

5. วิรุฬจำบัง

6. ศรัทธาสูร

7. กุมภกรรม

8. อินทรชิต

9. สัตลุง

10. ตรีเมฆ


ระบำอสุรพงษ์ นาฏสัมพันธ์ รับจัดการแสดง นาฏศิลป์ไทย
การแสดงชุดนี้บ่งบอกถึงลักษณะสำคัญของตัวละครคือพญายักษ์ทั้งสิบตน ว่ามีอิทธิฤทธิ์และลักษณะอย่างไร ทั้งพญายักษ์ทั้งสิบตนนี้เป็นผู้อาสาและช่วยทศกัณฐ์ออกสู้รบกับทัพพระรามจนสิ้นชีวิต


ระบำอสุรพงษ์ นาฏสัมพันธ์ รับจัดการแสดง นาฏศิลป์ไทย

โอกาศที่ใช้แสดง

- งานมงคลต่างๆ

- งานต้อนรับชาวต่างชาติ

- งานอีเว้นต์

- งานอวมงคล

- งานเปิดตัวสินค้า

โอกาศที่ใช้แสดง


ชมแล้ว [ 2522 ] 28 ธ.ค. 59 06:12


กลับ