หมวด การแสดงโขน
โขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก
โขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก


นนทกมีหน้าที่ล้างเท้าเทวดาอยู่ที่เชิงเขาไกรลาส เมื่อเทวดาพากันไปเฝ้าพระอิศวร พวกเทวดาชอบข่มเหง นนทกอยู่เป็นประจำโดยการลูบหัวบ้าง ตบหัวบ้าง จนกระทั่งผมร่วงหมด


โขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก นาฏสัมพันธ์ รับจัดการแสดง นาฏศิลป์ไทย
นนทกแค้นใจเป็นอันมากจึงไปเฝ้าพระอิศวรกราบทูลว่าตนเองได้รับใช้มานานยังไม่เคยได้รับสิ่งใดตอบแทนเลย จึงทูลขอให้นิ้วเป็นเพชรมีฤทธิ์ชี้ผู้ใดก็ให้ผู้นั้นถึงตายได้ พระอิศวรก็ประทานให้ตามขอเมื่อเทวดามาลูบศีรษะเล่นเช่นเคย นนทกเหิมเกริมในอำนาจที่ตนมีจึงใช้นิ้วเพชรชี้เทวดาให้ตายจำนวนมาก


พระอิศวรทรงทราบก็กริ้วโปรดให้พระนารายณ์ไปปราบ พระนารายณ์แปลงกายเป็นนางฟ้าสวยงามมายั่วยวน นนทกนึกรักจึงเกี้ยวนาง นางแปลงจึงชวนให้นนทกร่ายรำก่อนจึงจะรับรัก นนทกตกลงรำตามไปจนถึงท่านาคาม้วนหาง (ท่ารำที่ใช้นิ้วเพชรชี้ที่เข่าตนเอง)


โขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก นาฏสัมพันธ์ รับจัดการแสดง นาฏศิลป์ไทย
นนทกก็ล้มลง ก่อนตายนนทกเห็นนางแปลงปรากฏร่างเป็นพระนารายณ์จึงต่อว่าพระนารายณ์มี อำนาจมีถึงสี่กร เหตุใดจึงต้องทำอุบายมาหลอกลวงตน พระนารายณ์จึงให้ นนทกไปเกิดใหม่ให้มีถึง 20 มือมีฤทธิ์มากมายแล้วพระองค์จะตามไปเกิดเป็นมนุษย์มีเพียง 2 มือลงไปสู้ด้วยและจะเอาชนะให้ได้

ที่มา :
https://sway.com/1q7GXbxZfdZCfWM6

โอกาศที่ใช้แสดง

- งานมงคลต่างๆ

- งานอวมงคลโอกาศที่ใช้แสดง


ชมแล้ว [ 2921 ] 28 ธ.ค. 59 06:20


กลับ