ข่าว ศิลป วัฒนธรรม (เพลง)มาแร้วววววว มาแร้วคร้าฟฟฟฟ ^^*
ไม้ได้เขียนตั้งน้าน นาน~
คราวนี้เรามารูเกี่ยวกับ เพลงแม่บทเล็ก

รำแม่บทเล็ก

แม่บทเล็ก เป็นการแสดงที่ตัดตอนมาจากบทละคร ในเรื่องรามเกียรติ์ตอนนารยณ์ปราบนนทุก เรื่องราวมีความเป็นมา ดังนี้
นนทุกเป็นยักษ์มีหน้าที่คอยล้างเท้าเทพบุตรนางฟ้า ณ เชิงเขาไกรลาส เพื่อขึ้น
เฝ้าพระอิศวร บรรดาเทพบุตรนางฟ้าทั้งหลายพากันข่มเหงโดยเขกศีรษะ และถอนผมจนศีรษะนนทุกล้าน นนทุกเสียใจจึงขอพรพระอิศวร ให้นิ้วของตนเป็นเพชรชี้ใครตายทั้งสิ้น และชี้บรรดาเทวดานางฟ้าที่มารังแกตนให้ถึงแก่ความตาย ทราบถึงพระนารายณ์และรู้ชะตาของนนทุก ว่าจะตายด้วยหลงเสน่ห์สตรี จึงแปลงองค์เป็นหญิงรูปงามไปคอยท่านนทุก นนทุกนั้นเมื่อพบหญิงสาวมีสิริโฉมโสภา จึงเข้าเกี้ยวพาราสี นางทำกลมารยาให้นนทุกรำตามตนด้วยเพลงชมตลาด เรียกว่า รำแม่บท
แม่บทเล็ก เป็นท่ารำมาตรฐานหรือแม่ท่า ใช้ทำนองเพลงชมตลาด มีลีลาเอื้อนช้า นุ่มนวลและอ่อนช้อยตามลักษณะของท่ารำไทยเป็นแบบมาตรฐาน ซึ่งผู้ฝึกนาฎศิลป์จะต้องฝึกรำให้คล่องแคล่วชำนาญ เพื่อเป็นพื้นฐานในการรำเพลงอื่นๆ มีเนื้อเพลงและท่ารำดังนี้
เนื้อเพลงแม่บทเล็ก
- ปี่พาทย์ทำเพลงชมตลาด -
เทพนมปฐมพรหมสี่หน้า สอดสร้อยมาลาเฉิดฉิน (โบก)
ทั้งกวางเดินดงหงส์บิน กินรินเลียบถ้ำอำไพ (โบก)
(ดนตรีรับ)
อีกช้านางนอนภมรเคล้า แขกเต้าผาลาเพียงไหล่ (โบก)
เมขลาโยนแก้วแววไว มยุเรศฟ้อนในนภาพร (โบก)
(ดนตรีรับ)
ยอดตองต้องลมพรหมนิมิต อีกทั้งพิสมัยเรียงหมอน (โบก)
ย้ายท่ามัจฉาชมสาคร พระสี่กรขว้างจักรฤทธิรงค์ (โบก)
(ดนตรีรับ)
- ปี่พาทย์ทำเพลง เร็วลา -

ชมแล้ว [ 6425 ] 02 ม.ค. 53 14:32 โดย sweety