หมวด สร้างสรรค์
คีตาอารตี
การแสดงสร้างสรรค์ ชุดคีตาอารตี


คีตาอาราตรีได้นำแนวคิดมาจากพิธีอารตี อารตีหมายถึง พิธีกรรมการบูชาไฟ เพื่อขอพรจากพระผู้เป็นเจ้า ให้ส่งมอบความสุข และความโชคดี ให้แก่ผู้ที่บูชานั้น การอารตี ตามตำรากล่าวว่า เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการบูชา เทพชาวฮินดู เชื่อว่าพิธีกรรมทั้งหลาย  จะไม่สมบูรณ์ หากขาดการบูชาไฟ หลังผ่านพิธีดังกล่าว แล้วนำมาแตะที่หน้าผาก ดวงตาและใบหู เพื่อเปิดทวารในการรับรู้ สัมผัสพิเศษ และขับไล่สิ่งอัปมงคลทั้งหลายให้หมดไป


คีตาอารตี นาฏสัมพันธ์ รับจัดการแสดง นาฏศิลป์ไทย


การแสดงคีตาอารตี แบ่งออกเป็น 3 ช่วง


ช่วงแรกเป็นการนำเสนอถึงการบูชาเทพผู้เป็นเจ้า เพื่อมอบความสุขและความโชคดีให้แก่ผู้ที่บูชา พร้อมทั้งขจัดปัดเป่า สิ่งอัปมงคลให้หมดไป
ช่วงที่ 2 เป็นการใช้ผู้แสดงเป็นตัวแทนของเปลวไฟ ที่ใช้บูชาเทพผู้เป็นเจ้า จะเห็นได้จากปลายผ้าและท่วงทีลีลาของผู้แสดง
ช่วงสุดท้าย แสดงถึงการลุกโชนของไฟที่มีพลังและร้อนแรง เสมือนไฟที่ส่งบูชาถึงเทพผู้เป็นเจ้า พร้อมทั้งรับพรอันประเสริฐ


เป็นงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม


คีตาอารตี นาฏสัมพันธ์ รับจัดการแสดง นาฏศิลป์ไทย


ผู้แสดง 4 , 7 คน


โอกาศที่ใช้แสดง


ชมแล้ว [ 4585 ] 24 มิ.ย. 60 07:17


กลับ