หมวด สร้างสรรค์
ระบำประทีปบูชเทวสักกา
การแสดงสร้างสรรค์ ชุดระบำประทีปบูชเทวสักกา


ระบำประทีปบูชเทวสักกาได้แนวคิดมาจากากรบูชาพระเป็นเจ้าทั้งสามตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ของพระราชพิธีในราชสำนักคือ พระราชพิธีจองเปรียง


ระบำประทีปบูชเทวสักกา นาฏสัมพันธ์ รับจัดการแสดง นาฏศิลป์ไทย


ประกอบกับลีลา ท่ารำที่ประดิษฐ์ขึ้นจากจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ สื่อความหมายถึงการบูชาและความศรัทธาของราชสำนักไทยในสมัยอยุธยา


เป็นงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม


ระบำประทีปบูชเทวสักกา นาฏสัมพันธ์ รับจัดการแสดง นาฏศิลป์ไทย


ผู้แสดง ตั้งแต่ 4-7


โอกาศที่ใช้แสดง


ชมแล้ว [ 1398 ] 24 มิ.ย. 60 07:29


กลับ